a
M

HeadCandy

Integritetspolicy

Ängelholm – Revised 2023.12.28

 

HeadCandys integritetspolicy beskriver hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Genom vår integritetspolicy vill vi visa hur vi garanterar att dina personuppgifter behandlas som lagen kräver.

Personuppgiftsansvar

Wachner, Zandra, enskild firma, ansvarar för all behandling av personuppgifter inom HeadCandys verksamhet.

Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på:
E-post: zandra.frisor.headcandy@hotmail.com
Adress: Storgatan 66
Postadress: 262 35 Ängelholm
Telefonnummer: 0431-120 12

Vad är personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande person ses enligt lag som personuppgifter. Till exempel namn, mejladresser, foton och IP-adresser.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Nyhetsbrev

Om du vill hålla kontakten med oss och få mejl, information, inbjudningar och nyheter behöver vi ha din e-post. När du registrerar dig lämnar du samtidigt ditt samtycke till att vi gör utskicket. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen.

Kunduppgifter

Vi samlar endast in och lagrar personuppgifter från befintliga och blivande kunder som är nödvändiga för att vi ska uppfylla vårt avtal. Till exempel uppgifter om företaget, kontaktpersoner och hur vi når hen. Vi sparar informationen under den tid vi samarbetar och upp till 24 månader efter att vi avslutat samarbetet.

Vi kan också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Rekrytering och eventuell nyanställning

För att kunna hantera jobbansökningar, eventuella nyanställningar och våra anställda behöver vi ha personuppgifter, till exempel namn, mejladress, personnummer och fysisk adress.
När vi nyanställer använder vi uppgifterna för att kunna genomföra eller avsluta rekryteringsprocessen. På lagspråk heter det att det ligger i vårt berättigade intresse att hämta informationen i det här sammanhanget. Vi sparar rekryteringshandlingar i 24 månader från och med att de skickades in.

Medarbetare

Uppgifter om medarbetare används endast för att fullgöra våra skyldigheter enligt anställningsavtalet och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal. Uppgifter om före detta medarbetare sparar vi endast för att uppfylla lagkrav i bokföringslagen. Andra uppgifter raderar vi.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Vi använder cookies huvudsakligen för att förbättra och analysera din upplevelse på våra webbplatser samt i marknadsföringssyfte. Vi respekterar din rätt till integritet och du kan när som helst välja att inte tillåta olika cookies. Att blockera vissa typer av cookies kan ha en negativ inverkan på upplevelsen på webbplatsen och begränsa tjänsterna vi kan erbjuda.

LinkedIn/Facebook/Instagram

Vi använder oss även av en tag från Linkedin och Pixel från Meta. Denna fungerar som ett analysverktyg för att kunna erbjuda information/annonser anpassat efter dina egna intresseområden från de sociala nätverken.

Film och foto

Det kan förekomma att vi fotar när vi har utbildningar, interna-eller externa event för att dokumentera och visa upp saker som händer i vår verksamhet. Bilderna kan publiceras på vår sajt eller sociala kanaler som Instagram. Om du vill att vi tar bort något foto där du är med, kontakta oss på  zandra.frisor.headcandy@hotmail.com

Vem har uppgifterna?

Vi har leverantörer som kallas personuppgiftsbiträden som hjälper oss med till exempel IT-tjänster, rekryteringssystem och bokningsverktyg. När det är nödvändigt – och endast då – delar vi dina personuppgifter med dem.

Vi kan också behöva dela uppgifterna till statliga myndigheter enligt lag.

 

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi har system och interna processer för att garantera att all den information vi behandlar är skyddad från obehöriga. Bara de medarbetare som behöver har tillgång till de personuppgifter vi lagrar. Vårt mål är att behandla dina personuppgifter inom EU/EES, men även om någon av våra leverantörer är etablerade eller lagrar information i andra länder delar vi endast dina personuppgifter på en strängt behovsbaserad basis.

 

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss kan vi få information som är offentligt tillgängliga från tredje part som LinkedIn för att hantera rekryteringsprocesser. I de här situationerna meddelar vi dig om detta och du får samtycka till att vi sparar informationen.

 

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan behöva göra ändringar i vår policy på grund av till exempel lagändringar, direktiv, förordningar eller domstolspraxis som vi inte styr över. Den senaste versionen hittar du alltid på headcandy.se

 

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

   

  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

   Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss om dina personuppgifter är du varmt välkommen att mejla till  zandra.frisor.headcandy@hotmail.com